Prehľad vykurovacích systémov: Ktorý vykurovací systém je najvhodnejší?

Pri výstavbe nového domu alebo rozsiahlej sanácii musia majitelia domov vykonať mnoho rozhodnutí. Avšak takmer žiadne z nich neovplyvní natoľko komfort bývania a náklady na vykurovanie ako správny vykurovací systém. Prehľad vykurovacích systémov v nasledujúcich kapitolách zobrazuje možnosti, ktoré poskytuje trh vykurovacích systémov, ako jednotlivé technológie fungujú a aké majú výhody a nevýhody.

Na trhu sú k dispozícii nasledovné vykurovacie systémy

Výber rôznych vykurovacích systémov ešte nikdy nebol taký široký ako dnes – od vykurovacích systémov s kondenzačnými kotlami, cez tepelné čerpadlá až po vykurovacie systémy s palivovými článkami. Nasledujúci prehľad poskytuje najdôležitejšie informácie k vykurovacím systémom:

vykurovanie plynom vykurovanie olejom vykurovanie peletami vykurovanie drevom
hybridné vykurovanie solárna termika fotovoltika vykurovanie el. prúdom
tepelné čerpadlá bloková kogeneračná jednotka solárna technika palivové články

Verschiedene Heizsysteme stehen in einem Überblick Heizsysteme nebeneinander aufgereiht

Vykurovanie plynom: Účinný univerzálny vykurovací systém v novostavbe aj pri modernizácii

Odvtedy, ako bol do prevádzky uvedený prvý systém vykurovania plynom, sa tieto zariadenia neustále ďalej rozvíjali a zdokonaľovali. Mimoriadne účinnými sa však stali až vtedy, keď sa začal využívať kondenzačný efekt. Pri kondenzácii dochádza k ochladeniu odpadového plynu vo vykurovacom systéme a získava sa teplo, ktoré by sa inak stratilo únikom cez komín. To znamená, že moderné kondenzačné zariadenia, ktoré sú dnes k dispozícii v rôznych objemových výkonoch, využívajú optimálne palivo, čím znižujú náklady na vykurovanie.

Aby to fungovalo, musí zvyšok vykurovacieho systému vystačiť s čo najnižšími teplotami. Ideálna je teplota na prívode nižšia ako 60 stupňov celzia. To možno dosiahnuť napríklad pri dostatočne veľkom nadimenzovaní vykurovacích telies alebo plošného vykurovania. Kombinácia plynových kondenzačných kotlov so solárnym zariadením sa odporúča predovšetkým pre novostavby. Vytvorí sa tak trvalo udržateľný vykurovací systém, ktorý bude vždy poskytovať dostatok tepla na vykurovanie a teplú vodu.

Výhody moderných plynových vykurovacích systémov: Nevýhody moderných plynových vykurovacích systémov:
vysoká účinnosť a nízke náklady na vykurovanie vďaka využitiu kondenzačného (spaľného) tepla samotné plynové vykurovacie systémy spotrebúvajú dnes zväčša fosílne nosiče energie
kompaktná konštrukcia, ktorá je použiteľná dokonca aj pri sanácii v takmer každom dome musí byť prítomná plynová prípojka alebo sa musí dať zabezpečiť
nízke investičné náklady vďaka premyslenej technike vývoj cien plynu sa nedá predvídať
dobre kombinovateľné s obnoviteľnými energiami, ako sú napríklad solárne zariadenia v novostavbe je kombinácia so solárno-termickým zariadením väčšinou povinná

Informácie týkajúce sa funkcie, nákladov a oblasti použitia plynového vykurovacieho systému nájdu investori a majitelia domov, ktorých táto téma zaujíma, okrem prehľadu o vykurovacích systémoch aj v rubrike Vykurovanie plynom.

Vykurovanie olejom: Vysoká účinnosť s náročnou technikou

V porovnaní s inými vykurovacími systémami potrebujú olejové vykurovacie systémy veľa miesta. Pretože okrem samotného zdroja tepla sa musí v dome umiestniť aj systém nádrží. Tieto nádrže slúžia na to, aby bolo vždy k dispozícii palivo na vykurovanie, pričom objem palivového systému môže byť 1000 až 3000 litrov – v závislosti od toho, nakoľko energeticky úsporný je príslušný dom. Aby sa zabránilo škodám, musí systém nádrží okrem toho spĺňať prísne technické požiadavky. Samotný vykurovací systém aj nádrže sa musia pravidelne podrobovať údržbe. Rovnako ako plynové vykurovacie systémy, ktoré sú taktiež popisované v prehľade vykurovacích systémov, pracujú dnes aj nové systémy na vykurovanie olejom na báze spaľného tepla.

To znamená, že na chladenie spalín a na získavanie inak nevyužitého tepla využívajú vodu z vykurovacieho systému. Takýmto spôsobom dosahujú vysoký stupeň účinnosti a nízke náklady na vykurovanie. Náklady na vykurovanie sú každopádne nižšie v porovnaní so staršími kotlami na vykurovanie olejom bez využívania spaľného tepla.
V prípade novostavby sa dnes stále menej investorov rozhoduje pre vykurovanie olejom. Okrem spotreby miesta spočíva dôvod pre toto rozhodnutie napríklad aj v tom, že sa zásobníky musia ročne napĺňať. Ak je v starom dome už inštalovaný vykurovací systém na olej, predstavuje nová kondenzačná jednotka na olej výhodnú alternatívu, ktorá znižuje aj náklady na vykurovanie.

Výhody moderných olejových vykurovacích systémov: Nevýhody moderných olejových vykurovacích systémov:
vysoká účinnosť a nízke náklady na vykurovanie vďaka využitiu spaľného tepla vykurovacie systémy na olej pracujú prevažne s fosílnymi nosičmi energie
bezpečná prevádzka vďaka premyslenej technike systém nádrží kradne miesto a musí sa pravidelne odvzdušňovať
dobre kombinovateľné s obnoviteľnými zdrojmi tepla, ako sú napríklad solárne zariadenia vývoj cien oleja je silne závislý od globálnych politických udalostí
v novostavbe sa musí väčšinou inštalovať aj solárne zariadenie

Ďalšie informácie o tom, čo sa musí pri systéme nádrží na olej zohľadniť, aké sú náklady na vykurovanie olejom a kde možno olejové vykurovacie systémy využiť, nájdu záujemcovia okrem prehľadu vykurovacích systémov aj v rubrike Vykurovanie olejom.

Vykurovanie peletami: Moderný vykurovací systém na drevo bez veľkej náročnosti

Ein Haufen Pellets liegt vor dem brennenden PelletofenČo je pozoruhodné: Pelety majú jednotnú veľkosť a dajú sa automaticky spaľovať. Nie je potrebné časté dokladanie dreva. Pretože v drevených peletách je akumulované približne len polovičné množstvo energie ako v oleji, je na ich skladovanie v dome potrebné veľa miesta. Pri prevádzkovaní je pritom potrebné dbať aj na to, že popol vznikajúci pri spaľovaní sa musí pravidelne odstraňovať. Ďalšou technológiou uvedenou v časti „Prehľad vykurovacích systémov“ je vykurovanie peletami – optimálne riešenie, keď ide o to, aby sa vykurovalo drevom bez veľkej námahy. Pretože v protiklade s bežnými systémami na vykurovanie drevom, ako sú splyňovacie kotly na drevo, sa peletové kotly neprevádzkujú s kusovým drevom, ale s malými drevenými výliskami – peletami. Tie sa vyrábajú z nalámaného dreva alebo zo zvyškov drevospracujúceho priemyslu. Pelety preto patria medzi obzvlášť ekologické suroviny.

Pokým priestorové požiadavky techniky pozostávajúcej z kotla, akumulačného zásobníka a zásobníkového ohrievača pitnej vody sa v novostavbe dajú zohľadniť hneď zo začiatku, v prípade sanácie to tak vždy nie je. Tu sú peletové kotly vhodné napríklad na náhradu starého systému na vykurovanie olejom, pretože priestor zásobníkov na olej sa dá dobre využiť na uskladnenie peliet.

Výhody vykurovacích systémov na pelety: Nevýhody vykurovacích systémov na pelety:
prevádzkovanie s dorastajúcim a recyklovaným drevom vysoké priestorové požiadavky vyplývajúce z techniky na skladovanie
automaticky prevádzkované vykurovanie drevom vďaka normovaným peletám manuálna náročnosť, keďže treba pravidelne vynášať popol
vysoká účinnosť vďaka možnosti využitia spaľného tepla nákladovo náročné a komplexné technologické zariadenie

Informácie týkajúce sa možností skladovania peliet, funkcie peletového kotla a nákladov súvisiacich s touto technikou nájdu investori a majitelia domov okrem prehľadu vykurovacích systémov aj v rubrike Vykurovanie peletami.

Vykurovanie siahovicou: Pôvodný vykurovací systém s modernou účinnosťou

V porovnaní s vatrou, ktorá keď sa raz zapáli, kompletne dohorí, sú sklady palív, spaľovací priestor a komora na popol v spaľovacom kotle priestorovo oddelené. Počas prevádzky plameň nehorí priamo na dreve. Namiesto toho sa spaľuje mimoriadne čisto vo vlastnej spaľovacej komore. Toto spodné vyhorievanie paliva umožňuje prikladať drevo aj počas prevádzkovania. Proces spaľovania v prípade vykurovacieho systému na drevo sa však nedá jednoducho zastaviť. Predpokladom vysokej účinnosti je preto kombinácia s akumulačným zásobníkom.

Vykurovacie systémy na kusové alebo naštiepané drevo patria k najstarším vykurovacím systémom na svete. Tieto vykurovacie systémy využívajú palivo, ktoré poskytovalo teplo už pred 400 000 rokmi. V porovnaní s historickými vykurovacími systémami sa však účinnosť tejto technológie do dnešných dní podstatne zdokonalila. Ako obzvlášť ekologický kotol sa pritom presadil splyňovací kotol na drevo. Systémy na vykurovanie drevom sú k dispozícii v rôznych výkonoch. Rovnako sú vhodné do novostavieb, ako aj starších domov. Je však dôležité vedieť, že majiteľ domu musí do vykurovacieho zariadenia pravidelne prikladať drevo. Automatická prevádzka je preto možná len do určitej miery. Okrem toho musí byť k dispozícii dostatok miesta na drevo.

Výhody vykurovacích systémov na drevo: Nevýhody vykurovacích systémov na drevo:
prevádzka s obnoviteľným (dorastajúcim) drevom vysoká manuálna náročnosť od zaobstarania dreva po vykurovanie
vysoká nezávislosť od kolísania cien fosílnych palív veľké priestorové požiadavky na skladovanie paliva
odskúšaná, efektívna a bezpečná technika vyššie náklady na vykurovací systém

Viac o tom, ako funguje vykurovanie drevom, aké sú možnosti na poloautomatickú prevádzku kotlov na kusové drevo a aké náklady vznikajú pri zaobstarávaní a prevádzke, nájdu záujemcovia okrem prehľadu vykurovacích systémov v rubrike Vykurovanie drevom.

Solárna termika a fotovoltika: Teplo a elektrická energia zo slnka

Photovoltaik-Anlage auf einem Dach für die Förderung PhotovoltaikSolárne tepelné alebo solárne zariadenia premieňajú energiu slnečného žiarenia priamo na teplo. Solárne alebo fotovoltaické systémy vyrábajú el. prúd naopak pomocou fotoelektrického efektu. Solárna technika je v tomto prehľade vykurovacích systémov jedinečná. Pretože ako jediná si vystačí takmer bez akýchkoľvek dodatočných nákladov. To znamená, že keď sa raz solárne zariadenia nainštalujú, vyrábajú el. prúd alebo teplo úplne nezávisle a bez dodatočných nákladov na palivo. V závislosti od oblasti použitia rozlišujeme pritom solárne systémy na teplo a solárne systémy na elektrickú energiu. Principiálne sa obidve technológie dajú dobre inštalovať do existujúcich budov, ako aj do nových. Aby sa však dosiahla vysoká ekonomickosť, je potrebný aj zásobník. Pretože ako systém na akumulovanie el. prúdu a tepla prijíma tento zásobník energiu slnka, len keď slnko svieti, a táto energia je potom k dispozícii dovtedy, pokým ju dom potrebuje.

Výhody solárnych a fotovoltických systémov: Nevýhody solárnych a fotovoltických systémov:
prevádzka so 100 % obnoviteľnou energiou zo slnka kolektory potrebujú veľa miesta na streche
vyrábajú teplo a el. prúd bez nákladov na palivo energia sa dá vyrábať len vtedy, keď svieti slnko
vďaka klesajúcim cenám a dotáciám sú solárne zariadenia často hospodárne zaobstaranie sa môže spájať s vysokými nákladmi

Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu funkcie, nákladov a hospodárnosti solárnych a fotovoltaických zariadení nájdu investori a majitelia domov okrem prehľadu vykurovacích systémov v rubrike Solárna technika.

Vykurovanie el. energiou: Jednoduchá technika pre občasne vykurované budovy

Eine Heizpatrone zum Einbau in eine ElektroheizungVýrazne lepšie sú však na tom systémy na vykurovanie el. energiou v kombinácii s fotovoltikou. Pretože vtedy si môžete el. prúd, ktorý potrebujete na vykurovanie budovy, vyrábať sami a regeneratívne. Vykurovanie el. prúdom má v tomto prehľade aktuálnych vykurovacích systémov z viacerých hľadísk špeciálne miesto, pretože na vykurovanie využíva el. prúd, formu energie, ktorej výroba je najnáročnejšia. V prípade, ak vykurovacie systémy, ktoré mnohí poznajú aj ako nočné akumulačné kachle, odoberajú el. prúd výlučne zo siete, má to za následok často vysoké náklady. Prinajmenšom vtedy, ak sa dom musí vykurovať dlhšiu dobu počas roka. Bez fotovoltického zariadenia je systém vhodný na vykurovanie elektrickou energiou len vtedy, keď sa inštaluje do bodov, ktoré sa počas roka vykurujú len krátke obdobie. Príkladom sú záhradné skleníky. Tu nízke investičné náklady vyvážia vysoké náklady na spotrebu. Keďže sa využívajú málo, náklady na spotrebu sú nízke.

Výhody vykurovania el. energiou: Nevýhody vykurovania el. energiou:
nízke investičné náklady vysoké náklady na spotrebu, keď sa vykurovací systém využíva dlhodobo
jednoduchá montáž do novostavby aj sanovanej budovy prevádzka s fosílnymi nosičmi energií
vyhrievanie podľa potreby bez závažných strát vývoj cien el. energie sa nedá predvídať

Viac o nákladoch, možnostiach a oblastiach použitia elektrických vykurovacích systémov sa záujemcovia okrem prehľadu rôznych vykurovacích systémov dozvedia v rubrike Vykurovanie el. energiou.

Tepelné čerpadlo: Trvalo udržateľný systém vykurovania s obnoviteľnými energiami z okolitého prostredia

Keďže sa však táto environmentálna energia dá získavať len s nízkymi teplotami, musí sa táto teplota náročným technologickým procesom zvýšiť na vyššiu úroveň. Pritom platí: Čím nižší je teplotný rozdiel medzi zdrojom environmentálnej energie a vykurovacím systémom, tým efektívnejšie pracuje tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo vyrába teplo na vykurovanie a prípravu teplej vody v moderných budovách bez akéhokoľvek spaľovania. Pretože v protiklade s plynovým vykurovacím systémom sa obnoviteľné energie získavajú priamo z okolitého prostredia. Presnejšie povedané zo vzduchu, zeme a vody, ktoré sa nachádzajú všade okolo nás.

Či v nových alebo starých domoch sa teda vykurovací systém s tepelným čerpadlom oplatí len vtedy, keď je energetická kvalita plášťa vysoká a priemerné vykurovacie teploty nízke, ako je to napríklad pri podlahovom vykurovaní. Účelná je aj kombinácia so solárnym zariadením na prípravu teplej vody. Toto zariadenie odľahčuje tepelné čerpadlo, vďaka čomu sa náklady na vykurovanie ďalej znižujú.

Výhody tepelných čerpadiel: Nevýhody tepelných čerpadiel:
využívanie obnoviteľných energií vysoké zaobstarávacie náklady
nízke náklady na vykurovanie a nezávislosť od fosílnych nosičov energie náročné plánovanie pri zdrojoch environmentálnej energie vyžadujúcich povolenie
kombinovateľné s obnoviteľnými energiami zo slnka nesprávne plánovanie môže spôsobiť vysoké náklady na vykurovanie

Ďalšie informácie týkajúce sa druhov, funkcií a nákladov tepelných čerpadiel nájdu skúsení investori a majitelia domov okrem prehľadu o vykurovacích systémoch aj v rubrike Tepelné čerpadlo.

Bloková kogeneračná jednotka: Elektrický prúd a teplo z jedného zdroja

Blockheizkraftwerk im Überblick HeizsystemeTieto zariadenia sú k dispozícii v mnohých výkonových kategóriách a dajú sa využívať ako takzvané mini alebo mikro kogeneračné jednotky aj v jednorodinných domoch. Blokové kogeneračné jednotky – pomenované aj skratkou KGJ – sú vykurovacie systémy, ktoré súčasne vyrábajú el. prúd a teplo. Pozostávajú zo spaľovacieho motora, ktorý je tak ako motor v aute prevádzkovaný na naftu alebo plyn. Pokým sa odpadové teplo motora využíva na vykurovanie, motor samotný poháňa generátor vyrábajúci el. prúd. Vďaka tomuto komplexnému použitiu dosahujú blokové kogeneračné jednotky principiálne vysokú účinnosť. Blokové kogeneračné jednotky možno použiť v novostavbách, ako aj v starých budovách. Oplatia sa predovšetkým vtedy, keď je celoročne vysoká potreba tepla. Len tak je možné zabezpečiť, aby jednotky pracovali dlhú dobu pri plnom zaťažení a vysoké zaobstarávacie náklady sa vyvážili úsporami z vyrobeného el. prúdu.

Výhody blokových kogeneračných jednotiek: Nevýhody blokových kogeneračných jednotiek:
kombinovaná výroba el. prúdu a tepla s vysokým celkovým stupňom účinnosti vysoké zaobstarávacie náklady
vlastné zásobovanie el. prúdom vysoká životnosť vyžaduje presné a náročné plánovanie
ak sa bloková kogeneračná jednotka kombinuje so zásobníkom na akumulovanie el. prúdu vývoj cien plynu alebo oleja sa nedá predvídať

Viac o funkciách, oblastiach použitia a nákladoch blokovej kogeneračnej jednotky sa záujemcovia dozvedia okrem prehľadu aktuálnych vykurovacích systémov v rubrike Bloková kogeneračná jednotka.

Palivové články: Najmodernejšia vykurovacia technika na el. prúd a teplo

Vykurovacie systémy s palivovými článkami emitujú len málo škodlivých látok a majú principiálne vysoký stupeň účinnosti. Keďže vodík potrebný na reakciu sa vyrába pomocou takzvaného reforméra zo zemného plynu, musí byť k dispozícii prípojka plynu. Tá je potrebná na to, aby sa vykurovací systém dal použiť vo vlastnom dome. Rovnako ako bloková kogeneračná jednotka, aj palivové články vyrábajú el. prúd a teplo pomocou len jediného zariadenia. To však nefunguje ani so spaľovaním, ani s generátorom. Celé to prebieha v chemickom procese, pri ktorom dochádza ku štiepeniu vodíka.

Elektróny, ktoré sa pri tomto procese uvoľňujú, prechádzajú cez vodič z negatívnej na pozitívnu elektródu, pričom vzniká elektrický prúd. Na konci reakcie sa čiastočky spoja s kyslíkom zo vzduchu na vodu. Pri tom vzniká teplo. Vykurovacie systémy s palivovými článkami pre rodinné domy majú výkon približne 1 kW tepla a 0,75 kW elektriny. Na pokrytie špičkovej záťaže sa často kombinujú s plynovým kondenzačným kotlom.

Výhody vykurovacích systémov s palivovými článkami: Nevýhody vykurovacích systémov s palivovými článkami:
Vykurovací systém vyrába el. prúd a teplo s vysokou účinnosťou vysoké investičné náklady
nízke emisie škodlivých látok odbremeňujú životné prostredie závislosť od plynu a vývoja jeho cien
pri kombinácii so zásobníkom na akumulovanie el. prúdu sa môže upustiť od drahého nákupu elektriny vykurovací systém sa musí pravidelne podrobovať údržbe

Viac o tom, ako fungujú vykurovacie systémy s palivovými článkami v detailoch, čo stoja tieto vykurovacie systémy a kedy sa ich zaobstaranie oplatí, sa majitelia domov, ktorých táto téma zaujíma, dozvedia okrem prehľadu vykurovacích systémov v rubrike Palivové články.

Hybridné vykurovanie: Kombinované výhody obnoviteľných energií s overenou vykurovacou technikou

V príklade spaľovacieho tepla a solárnej techniky to znamená, že teplo potrebné na prípravu teplej vody v lete a v prechodnom období prichádza zo solárneho zariadenia, plynové vykurovanie pritom nie je v prevádzke, a teda nespôsobuje žiadne náklady. Hybridné vykurovacie systémy v skutočnosti nie sú vlastnými vykurovacími systémami. Oveľa viac sa dajú chápať ako kombinácia technológií uvedených v tomto prehľade. Typickou je napríklad kombinácia plynového vykurovania so solárnym zariadením. A to sa oplatí: Pretože takto spájajú trvalo udržateľné vykurovacie systémy bezpečnosť konvenčných vykurovacích systémov s pozitívnou ekologickou bilanciou regeneratívnych energií. Hybridné vykurovania existujú v rôznych kombináciách. Možno ich použiť v novostavbách, ako aj v starých budovách.

Výhody hybridných vykurovacích systémov: Nevýhody hybridných vykurovacích systémov:
nízke náklady na vykurovanie vďaka kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi energie vyššie zaobstarávacie náklady súvisiace s dodatočnou technikou
bezpečná prevádzka vykurovacieho systému aj vtedy, keď nie sú k dispozícii obnoviteľné zdroje vysoká náročnosť plánovania kombinácie jednotlivých systémov
šetrenie fosílnych nosičov energií a odbremenenie klímy a životného prostredia

Investori a majitelia domu získajú prehľad o tom, ktoré vykurovacie systémy sa hodia na hybridné vykurovanie, čo stojí táto technika a v akých oblastiach sa dá použiť, v rubrike Hybridné vykurovanie.

Zhrnutie

Výber inovatívnych vykurovacích systémov ešte nikdy nebol taký široký, ako je dnes. Pre investorov a majiteľov domov to znamená venovať veľkú pozornosť výberu vhodnej techniky. Prehľad aktuálnych vykurovacích systémov poskytuje prvé informácie a ukazuje, v čom sa jednotlivé systémy líšia. Je to dobrý vstup do rozhodovacieho procesu pre nový vykurovací systém.

Vyskúšajte konfigurátor vykurovania
Zistite, ktorá zostava vyhovuje vášmu vykurovaciemu systému vďaka jednoduchej aplikácii.
Najnovšie články
Aktuality | Kotol na pelety
10. októbra 2019

Pri výrobe ovocných destilátov v obecných páleniciach sa obyčajne používajú tri spôsoby ohrevu kvasu. Najpoužívanejším je spaľovanie palivového dreva, no zdrojom tepla je často aj plyn alebo elektrina. Čoraz žiadanejšie sú však aj drevné pelety, ktoré prinášajú páleniciam niekoľko výhod. Drevo predstavuje síce lacné riešenie, no prináša pálenici viacero nevýhod, ktoré ovplyvňujú kvalitu destilačného procesu.… Čítať viac

Aktuality
27. septembra 2019

Ministerstvo životného prostredia potvrdilo, že pracuje na výzve z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP). Výzvu, ako aj všetky podrobnosti, plánuje vyhlásiť počas jesene, teda v najbližších týždňoch či mesiacoch. Na výmenu zastaraných kotlov na tuhé palivo za moderné plynové kotly má ísť 30 miliónov eur z eurofondov. Výmena neefektívnych spaľovacích zariadení za nízkoemisné… Čítať viac

Aktuality
26. septembra 2019

Projekt Zelená domácnostiam II pokračuje. Domácnosti z mimobratislavských regiónov sa mohli v 19. a 20. kole opäť uchádzať o príspevky na tepelné čerpadlá a biomasové kotly. Záujem o tepelné čerpadlá bol veľký, domácnosti si rozdelili 1,5 milióna eur za päť minút. Kolo zamerané na biomasové kotly bolo uzatvorené po 24 hodinách od otvorenia, balík sa… Čítať viac

Aktuality
19. septembra 2019

V roku 2018 sa na Slovensku spotrebovalo 2,93 mil. ton palivovej drevnej biomasy. Ako vyplýva zo Správy o lesnom hospodárstve SR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to pokles o 120-tisíc ton. Drevná biomasa je najvýznamnejším obnoviteľným zdrojom energie na Slovensku aj v celej Európe. Predstavuje hlavnú surovinu pre drevospracujúce a celulózo-papierenské podniky, centrálne zdroje… Čítať viac

Aktuality
17. septembra 2019

V 17. kole projektu Zelená domácnostiam II vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) celkovo 421 poukážok na inštaláciu slnečných kolektorov. V 18. kole, ktoré bolo zamerané na fotovoltické panely, bolo vydaných 328 poukážok. Neuspokojených v 17. kole zostalo 24 domácností V utorok 6. augusta sa slovenské domácnosti z mimobratislavských regiónov mohli uchádzať o dotácie na slnečné kolektory.… Čítať viac

Vykurovanie
5. septembra 2019

Prostredníctvom vykurovacej krivky zisťuje kotol, koľko tepla musí vyrobiť, aby dosiahol požadovanú teplotu v dome. Matematický vzorec pritom zohľadňuje napríklad vonkajšie teploty, účinnosť opláštenia budovy a druh vykurovacích plôch. Tieto faktory ovplyvňujú náklady na vykurovanie a komfort vykurovania. V ďalších kapitolách vám vysvetlíme, čo je vlastne vykurovacia krivka a ako sa dá optimalizovať. Čo je… Čítať viac

Vykurovanie | Vykurovanie olejom | Vykurovanie plynom
29. augusta 2019

Bezpečnostný obmedzovač teploty chráni vykurovacie zariadenia pred príliš vysokými teplotami. Prebieha to tak, že vypne horák alebo preruší prívod paliva. Tento komponent je dôležitý na zabránenie škôd vo vykurovacích zariadeniach. V ďalších kapitolách vám vysvetlíme spôsob činnosti bezpečnostného obmedzovača teploty a kde sa používa. Funkcia bezpečnostného obmedzovača teploty Bezpečnostný obmedzovač teploty (ďalej len: BOT) patrí… Čítať viac

Aktuality
22. augusta 2019

V Spojených arabských emirátoch spustili do prevádzky údajne najväčší solárny projekt na svete. Na ôsmich štvorcových kilometroch sú umiestnené vyše tri milióny solárnych panelov s kapacitou 1,18 GW. Solárny park Noor Abu Dhabi dodáva elektrinu do siete za cenu v prepočte 0,024 Usd/kWh. Vybudovala ho spoločnosť Emirates Water and Electricity. V roku 2017, kedy táto… Čítať viac