Počas októbra budú vydané ďalšie príspevky z dotačného programu Zelená domácnostiam II