Vykurovanie plynom

Zistite, ktorá zostava vyhovuje vášmu vykurovaciemu systému vďaka tejto jednoduchej aplikácii. Zadajte niekoľko údajov a automaticky získate výsledok, ktorý vám ukáže konkrétnu zostavu, ktorá spĺňa vaše požiadavky, vrátane približnej cenovej relácie.

Konfigurátor

Typ vykurovacieho systému

Zvoľte typ vykurovacieho systému, na ktorý sa bude kotol (vrátane celej zostavy) pripájať.

Plocha domu

Zadajte úžitkovú plochu domu v metroch štvorcových.

m2

Je dom zateplený?

Ohrev TÚV

Zvoľte, akým spôsobom chcete ohrievať teplú úžitkovú vodu (TÚV).

Počet osôb v domácnosti

Komín

Zvoľte, či má byť súčasťou ponuky aj rekonštrukcia komína.

V spolupráci s odborníkom vo vašom okolí vám bezplatne vypracujeme nezáväznú ponuku