Modernizácia vykurovania: Poradca pre majiteľov domov

Priemerný vek nemeckých vykurovacích zariadení je približne 17 rokov – veľa z nich preto už nezodpovedá dnešnému aktuálnemu stavu techniky. Z toho dôvodu vykurovacie zariadenia nevyužívajú optimálne použité palivo, sami o sebe strácajú veľa tepla a s pribúdajúcim vekom sa stávajú stále nespoľahlivejšími. Modernizácia vykurovania – sanačné opatrenie, ktoré so sebou často prináša maximálne úsporný efekt – sa postará o nápravu.

V nasledujúcich kapitolách sa pokúsime vysvetliť, kedy sa modernizácia vykurovania oplatí, aké dotácie poskytuje štát a aké technológie prichádzajú pri modernizácii vykurovania do úvahy. Pri príprave modernizácie vášho vykurovacieho systému vám pomôže aj náš rozsiahly kontrolný zoznam modernizácie vykurovania.

Prehľad jednotlivých tém:

 1. Dôvody na modernizáciu vykurovania
 2. Vhodná chvíľa na modernizáciu vykurovania
 3. Energetické poradenstvo pred modernizáciou
 4. Nové vykurovanie aj bez vlastného kapitálu
 5. Možnosti dotácií pre modernizáciu vykurovania
 6. Technika pre modernizáciu vykurovania

Prečo vôbec modernizácia vykurovania?

Dôvodov na modernizáciu vykurovania existuje množstvo, a predsa nezriedkavo je to práve nevyhnutnosť, ktorá majiteľov domov núti konať. Keď sa staré vykurovanie už nedá zapnúť, treba predovšetkým v zime konať rýchlo – a vtedy nezostáva veľa času na rozvážne úvahy. Práve táto úvaha je však dôležitá na dosiahnutie optimálnych výsledkov pri modernizácii vykurovacieho zariadenia. S investíciou do správnej techniky – vykurovania, ktoré zodpovedá domu aj používateľovi – môžu sanujúci ušetriť veľa peňazí. Pretože nové vykurovacie zariadenia pracujú spravidla efektívnejšie ako tie staré. Sú schopné lepšie využiť použité palivo, a tým znížiť spotrebu.

Ďalším dôvodom na modernizáciu vykurovania je faktor bezpečnosti. Pretože pokým náchylnosť na poruchy pri vykurovacom systéme, rovnako ako pri starom aute, stále narastá, totálny výpadok pri novej technike je nepravdepodobný.

Okrem finančných výhod a dôvery vo vlastné zariadenie pomáha modernizácia vykurovania aj pri ochrane klímy. O to sa postará nižšia spotreba paliva, nižšie emisie CO2 a možnosť využiť na vykurovanie domu aj obnoviteľné energie. Viac dôvodov na modernizáciu vykurovania nájdete v článku: Prečo obnoviť vykurovanie.

Kedy by sa mala vykonať modernizácia vykurovania?

Ak starý vykurovací systém ešte funguje, najlepším časom na modernizáciu vykurovania je leto, pretože v tomto období je teplo v dome potrebné len na prípravu teplej vody. Keďže sa voda počas montáže dá zohrievať aj iným spôsobom, neprejavia sa nepríjemné dôsledky vymieňania vykurovacieho zariadenia.

Ak sa pozeráme na vek vykurovacieho zariadenia, správny okamih na jeho výmenu môže byť veľmi rozdielny. Zatiaľ čo zariadenia pravidelne podrobované údržbe pracujú dlho bezpečne, zle udržiavané zariadenia môžu byť skôr náchylné na poruchy alebo výpadky. O modernizácii sa často oplatí uvažovať, keď má vlastný vykurovací systém 15 až 20 rokov. Z poradenstva poskytnutého nezávislým znalcom vyplynie, aké nedostatky systém vykazuje, koľko môže stáť nový vykurovací systém a koľko tento nový vykurovací systém môže ušetriť.

Viac informácií o najlepšom okamihu modernizácie vykurovacieho systému nájdete v našom článku: Kedy obnoviť vykurovanie?

S energetickým poradenstvom bude nové vykurovanie úspechom

Modernizácia vykurovania sa môže oplatiť a náklady na vykurovanie môžu klesnúť dokonca o viac ako 30 percent. Aby to fungovalo, musí vykurovanie vyhovovať nielen používateľovi, ale aj domu. V našom poradcovi vám pomôžeme zodpovedať otázku: Ktorý vykurovací systém je ten správny?

Príklad: Tepelné čerpadlo je ekologický vykurovací systém umožňujúci využívať energiu zo vzduchu, pôdy alebo vody, ktorá je k dispozícii zadarmo. Pretože táto environmentálna energia sa však dá získavať len s nízkymi teplotami, musí sa jej hladina zvyšovať v procese, ktorý je väčšinou podporovaný elektricky. V prípade, ak sa tepelné čerpadlo inštaluje v tzv. efektívnom dome, ktorý si vystačí s vysokou tepelnou ochranou a podlahovým vykurovacím systémom s nízkymi systémovými teplotami, sú súvisiace náklady na vykurovanie nízke. Ak však bude vykurovacia jednotka inštalovaná v zle izolovanej starej stavbe s vykurovaním pomocou vykurovacích telies, môžu byť konečné náklady na vykurovanie veľmi vysoké. Dôvodom sú systémové teploty, ktoré sú tu väčšinou podstatne vyššie, ako je teplota environmentálneho energetického zdroja.

Istotu v otázke, či sa nový vykurovací systém oplatí, vám poskytne nezávislý poradca. Tento vykoná analýzu existujúcej budovy a na jej základe môže odporučiť vhodný vykurovací systém.

Všetky dôležité kroky pri modernizácii vykurovania nájdete v článku: Správne plánovanie modernizácie vykurovania.

S financovaním aj bez vlastného kapitálu k novému vykurovaniu

Jeden z dôvodov, prečo majitelia domov váhajú s modernizáciou vykurovania, je často investícia, ktorú táto modernizácia vyžaduje. Aj výmena plynového vykurovania za novú kondenzačnú jednotku bude stáť podľa druhu nového vykurovacieho systému, regiónu, výrobcu a poskytovateľa služieb do 5000 Euro. Pomôže vám pritom financovanie. Pri využití financovania sa jednorazový výdavok rozdelí na malé splátky, ktoré môžete splácať vo variabilnej výške až 10 rokov. Na rozdiel od auta si pritom môžete byť istý, že vykurovací systém vám bude spoľahlivo pracovať aj po uplynutí tohto obdobia.

Aké sú výhody financovania, čo financovanie stojí a ako sa majitelia domov dostanú k financovaniu na modernizáciu vykurovania, to sa záujemcovia dozvedia v rubrike Financovanie.

Dotácie znižujú náklady na nové vykurovanie

To, že modernizácia vykurovania môže odľahčiť nielen peňaženku mnohých majiteľov domov, ale aj životné prostredie, vie aj štát.

Slovenská inovačná a energetická agentúra skrátene SEIA je štátna príspevková organizácia, ktorá poskytuje bezplatné energetické poradenstvo, sprostredkováva čerpanie finančnej pomoci, vypracováva energetické audity, koncepcie a štúdie a overuje hospodárnosť prevádzky sústav tepelných zariadení.

Vďaka národnému projektu SIEA s názvom Zelená domácnostiam, sú k dispozícii prostriedky na početné technológie a opatrenia.

Podporované zariadenia sú:

 • fotovoltaické panely
 • slnečné kolektory
 • kotly na biomasu
 • tepelné čerpadlá

Na modernizáciu vykurovania majú majitelia domov tieto možnosti

Ak sa majitelia domov vážne zamýšľajú nad modernizáciou vykurovania, otázkou zostáva už len to, ktorá technika bude pre nich najvhodnejšia. V závislosti od rozsahu modernizácie sú k dispozícii viaceré vykurovacie systémy:

 • Kondenzačné kotly na olej alebo plyn
 • Vykurovanie drevom
 • Solárna a fotovoltická technika
 • Hybridné vykurovanie
 • Kogeneračné systémy (kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla)
 • Tepelné čerpadlá

Kondenzačné kotly na olej alebo plyn: Kompaktná technika s vysokým stupňom účinnosti

Olejové alebo plynové vykurovacie systémy poskytujú relatívne výhodnú možnosť modernizácie vykurovacích systémov. Využitím kondenzačného efektu – pri ktorom sa spätne získava teplo akumulované v odpadovom plyne – dosahujú vykurovacie systémy využívajúce olejové alebo plynové kondenzačné kotly stupeň účinnosti až do 98 percent. To znamená, že sú schopné takmer kompletne využiť používané palivá. Obzvlášť efektívne však pracujú kondenzačné kotly len vtedy, ak je ostatná časť vykurovacieho systému vhodná na kontinuálne využívanie kondenzačného efektu. Tak je to napríklad v prípade, ak sú vykurovacie telesá dimenzované v dostatočnej veľkosti a teplota spätného toku sa dá obmedziť na približne 55°C.

Ak sú splnené všetky predpoklady, dajú sa moderné olejové alebo plynové vykurovacie systémy vďaka svojmu kompaktnému konštrukčnému tvaru inštalovať takmer všade. Ak máte vo vašom dome málo miesta, je dokonca možné inštalovať tieto nehlučné jednotky aj do obytného priestoru.

Výhody plynových a olejových vykurovacích systémov: Nevýhody moderných plynových a olejových vykurovacích systémov:
vysoké využitie paliva a nízke náklady na vykurovanie vďaka kondenzačnému efektu mnohé systémy sú prevádzkované s fosílnymi palivami
kompaktné jednotky sa dajú nainštalovať takmer všade k dispozícii musí byť plynová prípojka alebo miesto na zásobníky oleja
relatívne výhodný vykurovací systém nedá sa predpokladať vývoj cien
možnosť kombinácie s obnoviteľnými energiami, ako je solárne teplo v novostavbe je kombinácia so solárno-termickým zariadením väčšinou povinná

Ak sa plynové alebo olejové vykurovacie systémy dostanú do užšieho výberu, majitelia domov, ktorí sa o tieto systémy zaujímajú, nájdu ďalšie informácie týkajúce sa funkcií, nákladov, ako aj výhod a nevýhod, v rubrikách Vykurovanie plynom a Vykurovanie olejom.

Vykurovanie drevom – automatické vykurovanie so surovinami z regiónu

Vo vykurovaní drevom vidia mnohí majitelia domov síce veľa útulnosti, ale aj veľa práce. Treba zaobstarať drevo, nakladať ho do spaľovacej komory a viackrát za deň vynášať popol.

Že to tak dnes už nie je, dokazujú moderné vykurovacie systémy, ktoré sú tiež vhodné na modernizáciu vykurovania. Pokým splyňovacie kotly na drevo so špeciálnou technológiou spaľovania zabezpečujú účinné spaľovanie takmer bez akýchkoľvek zvyškov, niektoré vykurovacie systémy na drevo sa môžu prevádzkovať dokonca plne automaticky. Toto je možné napríklad s peletami – zlisovanými kúskami dreva, lesného a priemyselného dreveného odpadu. Vďaka vysokému energetickému obsahu sa priestorovo úsporne dá uskladniť ročná zásoba peliet a pelety sa pomocou dopravníka dajú automaticky dopravovať do peletového kotla.

Výhody vykurovacích systémov na drevo: Nevýhody vykurovacích systémov na drevo:
vykurovacie systémy sú prevádzkované s obnoviteľnými surovinami technika a skladovanie potrebuje veľa miesta
s peletovým vykurovaním je možná komfortná a automatická prevádzka aj peletové zariadenia vyžadujú manuálnu prácu
aj vykurovacie systémy na drevo dosahujú s kondenzačným efektom vysoký stupeň účinnosti

Zaobstarávanie môže byť zvýhodnené dotáciou

vysoké zaobstarávacie náklady na techniku a skladovanie paliva

Záujemcovia, ktorí považujú vykurovanie drevom za jednu z možností modernizácie vykurovania, nájdu najdôležitejšie informácie v rubrikách Vykurovanie drevom a Vykurovanie peletami.

Solárna a fotovoltická technika: Obnoviteľné energie na modernizáciu vykurovania

V priebehu jedinej hodiny vyšle slnko na zem viac slnečnej energie, ako by ľudstvo mohlo vôbec spotrebovať za celý rok. Čo je pozoruhodné: Táto energia je bezplatná. Pretože okrem investície do techniky nevznikajú žiadne náklady na spotrebu. Solárne a fotovoltické zariadenia umožňujú zachytávať slnečné žiarenie a transformovať ho na teplo na vykurovanie a na teplú vodu alebo el. prúd. Obidve tieto technológie sú vhodné aj pri modernizácii vykurovania a dajú sa inštalovať v rôznych budovách. Na dosiahnutie vysokej účinnosti je však dôležité, aby bola k dispozícii voľná strešná plocha s orientáciou na južnú stranu – alebo minimálne na západnú alebo východnú stranu, ktorú netienia stromy alebo susedné budovy. Aby bolo možné využívať energiu slnka aj vtedy, ak práve nesvieti, môže sa táto energia dočasne akumulovať v zásobníku na akumulovanie tepelnej alebo elektrickej energie. Obidve jednotky zvyšujú stupeň využitia solárnej energie a zabezpečujú tým vyššie úspory.

Výhody solárno-termických a fotovoltických systémov: Nevýhody solárno-termických a fotovoltických systémov:
na 100 percent sa prevádzkujú s obnoviteľnými energiami musí byť k dispozícii dostatočne veľká strešná plocha so správnou orientáciou, vhodným sklonom a bez zatienenia
pri výrobe tepla a el. prúdu nevznikajú žiadne náklady na spotrebu teplo a el. prúd sa získavajú len vtedy, keď svieti slnko
zaobstaranie môže byť zvýhodnené dotáciou v závislosti od veľkosti zariadenia môže byť zaobstaranie spojené s vysokými nákladmi

Ak majitelia domov plánujú zahrnúť solárno-termické alebo fotovoltické zariadenie do energetického konceptu modernizácie svojich vykurovacích systémov, nájdu najdôležitejšie informácie týkajúce sa funkcie, výhod a nevýhod a nákladov v rubrike Solárna technika.

Hybridné vykurovanie: Viaceré energetické zdroje pri modernizácii vykurovacieho systému

Hybridné vykurovanie v podstate nie je vlastná vykurovacia technika. Skôr opisuje systémy s rôznymi energetickými zdrojmi, ktoré sa môžu napríklad pri modernizácii vykurovania navzájom kombinovať. Známym príkladom je spojenie vykurovania kondenzačnými kotlami na plyn a olej so solárnou termikou tepelného čerpadla. Zatiaľ čo energia na vykurovanie a teplú vodu pochádza pokiaľ možno z ekologických zdrojov, ktoré sú k dispozícii bezplatne, vykurovanie plynom alebo olejom zabezpečuje, aby bolo príjemne teplo aj vtedy, ak environmentálneho tepla krátkodobo nie je dostatok. To vytvára maximálnu istotu a mimoriadne nízke náklady na vykurovanie. Okrem toho redukuje aj spotrebu fosílnych surovín.

Výhody hybridných vykurovacích systémov: Nevýhody hybridných vykurovacích systémov:
nízke náklady na vykurovanie vďaka kombinácii s obnoviteľnými energiami navýšenie nákladov na zaobstaranie vyplývajúce z prídavnej techniky
bezpečné vykurovanie aj vtedy, keď slnko niekedy nesvieti z plánovania a inštalácie techniky vyplývajú vyššie náklady
šetrenie fosílnych surovín ako zemný plyn alebo vykurovací olej

zaobstarávanie môže byť zvýhodnené dotáciou

Ak majú majitelia domov v pláne kombinovať výhody viacerých energetických zdrojov, nájdu informácie o druhoch, nákladoch, ako aj o výhodách a nevýhodách v kategórii Hybridné vykurovanie.

Kogenerácia: Elektrický prúd a teplo z jednej vykurovacej jednotky

Ak je potreba tepla v dome aj po modernizácii vykurovania dostatočne veľká, možno inštalovať aj kogeneračné zariadenie. Toto zariadenie produkuje el. prúd a teplo na sebestačné zásobovanie a je ekonomické predovšetkým vtedy, ak dosahuje dlhú životnosť. S palivovým článkom, vykurovacou jednotkou Stirling alebo blokovou kogeneračnou jednotkou sú dnes k dispozícii tri rôzne druhy kogeneračnej techniky, ktoré umožňujú vhodné riešenia pre novostavby, ako aj pre staré budovy. Tieto zariadenia sa dajú prevádzkovať napríklad s plynom, vykurovacím olejom alebo dokonca s drevom. Pretože kogeneračné zariadenia sú dimenzované výlučne podľa základného zaťaženia – teda podľa potreby vody, ktorá existuje väčšinu roku, je pre prípad špičkovej záťaže nevyhnutný kotol. Takýto kotol zabezpečí, že bude vždy k dispozícii dostatok energie na vykurovanie a teplá voda, a niektorí výrobcovia už takýto kotol dokonca integrujú do zariadenia na združenú výrobu elektriny.

Výhody kogeneračného zariadenia: Nevýhody kogeneračného zariadenia:
vďaka výrobe el. prúdu a tepla sa palivo využije dvojnásobne vysoké náklady na zaobstaranie techniky
vlastné zásobovanie el. prúdom zabezpečuje nezávislosť od kolísajúcich cien za el. energiu vysoké náklady súvisiace s plánovaním, ktoré je dôležité pre efektívnu prevádzku

V prípade, ak sa majitelia domov rozhodnú pre modernizáciu svojho vykurovacieho systému s kogeneračným zariadením, nájdu všetky dôležité informácie týkajúce sa jednotlivých typov, ich funkcií, výhod a nevýhod, a aj príslušných nákladov, v kategóriách Združená výroba elektriny a tepla, Bloková kogeneračná jednotka alebo Palivové články.

Tepelné čerpadlo: Vykurovací systém pre náročnú modernizáciu vykurovania

Tepelné čerpadlo získava teplo na vykurovanie a na prípravu teplej vody z environmentálnej energie, akumulovanej vo vzduchu, vode alebo zemi, ktorá je k dispozícii bezplatne. Umožňuje to proces, spravidla elektricky prevádzkovaný, ktorý teplotu environmentálneho zdroja zvýši na úroveň dostačujúcu na vykurovanie. Pretože účinnosť tepelného čerpadla vzrastá, čím nižší je rozdiel medzi teplotou zdroja a teplotou systému, jej využitie pri modernizácii vykurovacieho systému sa oplatí len vtedy, ak sa tým zlepší aj energetická kvalita budovy. Predovšetkým inštalácia soľankového tepelného čerpadla – získavanie environmentálnej energie zo zeme – je možná len vtedy, ak je v záhrade dostatok miesta na vyvŕtanie sond alebo na podzemné kolektory.

Výhody tepelných čerpadiel: Nevýhody tepelných čerpadiel:
využívajú bezplatnú a obnoviteľnú energiu zo vzduchu, vody alebo zeme technika je relatívne drahá
pri správnom plánovaní vystačíte s nízkymi nákladmi na vykurovanie v prípade napájania sa na energetické zdroje vyžadujúce povolenie sú potrebné špeciálne povolenia
tepelné čerpadlá sa dajú dobre kombinovať s obnoviteľnými energiami zo slnka

zaobstarávanie môže byť zvýhodnené dotáciou

pri nesprávnom plánovaní môžu byť náklady na vykurovanie veľmi vysoké

Ak majú majitelia domov v pláne okrem modernizácie vykurovacieho systému aj energetickú sanáciu celého domu, je tepelné čerpadlo dobrým výberom. Informácie týkajúce sa jeho funkcie, možných druhov, výhod a nevýhod, ako aj náklady nájdete v rubrike Tepelné čerpadlo.

 

Zhrnutie

Berúc do úvahy vysoký priemerný vek nemeckých vykurovacích zariadení je modernizácia vykurovacieho systému často dobrou možnosťou na úsporu nákladov na vykurovanie, na zvýšenie bezpečnosti a zníženie vplyvov na životné prostredie. Aby to ekonomicky fungovalo, malo by sa rozhodnutie pre novú techniku dobre zvážiť. Z prehľadu vyplýva, čo pri tomto zvažovaní treba brať do úvahy a aké možnosti sú pre majiteľov domov k dispozícii.

Vyskúšajte konfigurátor vykurovania
Zistite, ktorá zostava vyhovuje vášmu vykurovaciemu systému vďaka našej jednoduchej aplikácii.
Najnovšie články
Tepelné čerpadlá
13. júna 2024

V súčasnosti silnie snaha investorov o nezávislosť od spoločných zdrojov energií, teda vody, plynu a elektrickej energie. Vodu môžeme mať z vlastnej studne, s plynom je to problematické, ale elektrickú energiu je možné získať z obnoviteľných zdrojov, napríklad prostredníctvom fotovoltického systému. Zároveň je žiaduce znižovať uhlíkovú stopu, tzn. zmenšovať potrebu tepla na vykurovanie a prípravu… Čítať viac

Solárny systém
4. júna 2024

Rozhodli ste sa pre fotovoltiku, no neviete si vybrať spomedzi stoviek komponentov tie správne? Máme pre vás lepšie riešenie – kompletné fotovoltické zariadenia. Obsahujú všetky potrebné komponenty, ktoré už nemusíte vyhľadávať, študovať ich parametre a preverovať, či sú navzájom kompatibilné. Fotovoltika, to nie sú iba fotovoltické panely Srdcom fotovoltického zariadenia sú fotovoltické panely. Skladajú sa… Čítať viac

Vykurovanie
7. mája 2024

Zateplenie domu šetrí náklady na energiu a zlepšuje tepelný komfort. Dobre tepelne izolovaná miestnosť má výrazne menšie tepelné straty ako zle tepelne izolovaná miestnosť. V dobre zateplených budovách vzniká možnosť použiť kotol s menším výkonom, potrubia môžu mať menší priemer a vykurovacie telesá môžu mať menšiu teplovýmennú plochu. Dôkladnou tepelnou izoláciou sa zvýšia počiatočné náklady,… Čítať viac

Aktuality
6. mája 2024

Jubilejný 10. ročník konferencie FM Camp 2024 bude plný prípadových štúdií z praxe a trendov v oblasti facility, property a energy managementu - IoT, BIM, AI. Konferencia sa bude venovať aj tematike nájomného bývania a facility managementu vo verejnej a štátnej správe. Konfernecia sa uskutoční 23. a 24. 5. 2024 v Poprade. Okrem mnohých inšpiratívnych… Čítať viac