Rekuperácia

Vyberte typ domu

Pole je vyžadované.
Pole je vyžadované.
Pole je vyžadované.
Pole je vyžadované.

Miestnosti

Typ miestnosti Svetlá výška [m] Plocha miestnosti [m2] Vymazať
{{ index + 1 }} Miesnosť presahuje maximálny objem vzduchu o {{ Math.round(room.volume - max_room_volume) }} m3. Vyžiadajte si ponuku na mieru emailom alebo telefonicky.
Pridať miestnosť Pridajte minimálne jednu miestnosť.

Typ jednotky

Pole je vyžadované.

Orientačný výpis materiálu a služieb pre rekuperáciu č. {{result.offer_info.file_base_name}}

UPOZORNENIE: Prosíme o pochopenie, že s ohľadem na princip tohto výpočtu nepreberáme žiadne právne záruky za výsledok. Je potrebné uvažovať s tým, že uvedené počty nemusia postačovať pre kompletnú montáž- odchylka ±10%. Tento výpočet v žiadnom prípade nenahrádza projektovú dokumentáciu!

{{ category_name }}
Medzisúčet {{ category.price }} €
 
Cena celkom brutto bez DPH (bez alternatívnych položiek) {{ result.offer_info.price_base }} €
Cena celkom brutto s DPH (20%) {{ result.offer_info.price_base_dph }} €

Upravte vstup obmedzením kapacity m3 alebo nás kontaktujte mailom alebo telefonicky.