Rekuperácia

Vyberte typ domu

Pole je vyžadované.

Typ domu

Pole je vyžadované.

Typ systému

Pole je vyžadované.
Pole je vyžadované. Maximálna hrúbka steny je 700mm.
Pole je vyžadované.
Pole je vyžadované. Rozloha musí byť minimálne {{ calculated_house_area }}.
Pole je vyžadované.

Miestnosti

Typ miestnosti Svetlá výška [m] Plocha miestnosti [m2] Vymazať
{{ index + 1 }} Opravte pole Opravte pole Miesnosť presahuje maximálny objem vzduchu o {{ Math.round(room.volume - max_room_volume) }} m3. Vyžiadajte si ponuku na mieru emailom alebo telefonicky.
Pridať miestnosť Pridajte minimálne jednu miestnosť.

Typ jednotky

Pole je vyžadované.

Orientačný výpis materiálu a služieb pre rekuperáciu č. {{result.offer_info.file_base_name}}

UPOZORNENIE: Prosíme o pochopenie, že s ohľadom na princíp tohto výpočtu nepreberáme žiadne právne záruky za výsledok. Je potrebné uvažovať s tým, že uvedené počty nemusia postačovať pre kompletnú montáž- odchýlka ±10%. Tento výpočet v žiadnom prípade nenahrádza projektovú dokumentáciu!

{{ category_name }}
Medzisúčet {{ category.price }} €
 
Cena celkom brutto bez DPH (bez alternatívnych položiek) {{ result.offer_info.price_base }} €
Cena celkom brutto s DPH (20%) {{ result.offer_info.price_base_dph }} €

Upravte vstup obmedzením kapacity m3 alebo nás kontaktujte mailom alebo telefonicky.