Aj bez regulácií je plyn postupne nahradzovaný elektrickým vykurovaním