Aj bytové domy môžu žiadať o príspevky z projektu Zelená domácnostiam II