Domácnosti už môžu žiadať o príspevok na obnovu rodinných domov