Hybridný systém vyhodnocuje, ktorý zdroj je pre vykurovanie výhodnejší