Investície do obnoviteľných zdrojov energie v roku 2017 vzrástli