Koľko elektriny sa vyrobilo v EÚ z obnoviteľných zdrojov energie?