Náklady na výrobu elektriny zo solárnych zariadení klesajú