Nová legislatíva od Európskej komisie môže spôsobiť rast životných nákladov