Plán obnovy: do prvej aukcie na obnoviteľné zdroje sa prihlásilo 120 projektov