Pokračovanie projektu Zelená domácnostiam, nové rozdeľovanie dotácií už v máji