Postupné odstavovanie uhoľných elektrární v Európe