Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2018