Prieskum ukáže, ako a čím kúria slovenské domácnosti