Produkcia elektriny z fosílnych palív na Slovensku vzrástla