Program Zelená domácnostiam II pokračuje v rozdeľovaní dotácií