Štátna pomoc v 2018: najvyššia prerozdelená suma za posledné roky