Zasadnutie Rady EÚ: proces povoľovania projektov v oblasti OZE sa urýchli