Záujem o príspevky na slnečné kolektory bol znova vysoký