Nedajte sa ubiť horúčavou, inštalujte klimatizáciu