Vetranie s rekuperáciou – lepší vzduch, menšie tepelné straty