Prevádzkovanie zariadenia na splyňovanie dreva s briketami