Bezpečnostný obmedzovač teploty pre vykurovacie systémy