Odčítanie údajov o spotrebe tepla: Rozpoznanie chýb a šetrenie peňazí