Domácnosti môžu získať dotácie na OZE v roku 2018 už len dvakrát