Pokračovanie projektu Zelená domácnostiam II aj v roku 2022: Vo februári vydá SIEA prvé poukážky