Rozdeľovanie dotácií z programu Zelená domácnostiam II pokračuje aj v roku 2021