SZVT: Za teplo v súčasnosti platíme menej ako pred rokmi