Zmena v Zelenej domácnostiam II: predĺženie inštalácií OZE